Cenník

Cenník poplatkov RYDE za jazdné.

 

Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka

 • Základné jazdne 3 € (preprava do 2 km).

 • 0,7 € za každý ďalší kilometer jazdného.

 • Čakacia doba do 3 minút je stanovená v cene základného jazdného. Každá ďalšia začatá minúta čakania vodičom je spoplatnená 0,5 €.

 • Znečistenie vozidla nad bežný rámec 130 € /Znečistenie sa účtuje ako zmluvná sadzba/

 • Dynamické cestovné (tarifa) – využívaná platformou RYDE a to v prípade:

 • Ak je dopyt po preprave osôb vysoký (napr. počas dopravnej špičky alebo uzávery, počas konania hromadných verejných, športových alebo kultúrnych podujatí, pri zhoršených klimatických alebo poveternostných podmienkach atď.), sa sadzby zvyšujú, aby sme dopravcov motivovali k tomu, aby boli pre klientov k dispozícií.

 • Ak sú ceny jazdného takto zvýšené v určitých časoch, uvidíte v aplikácii v čiernom poli pri ponuke ceny jazdného aktuálny násobok základného jazdného a jazdného za kilometer.

Finálna cena za jazdu môže byť iná, ako klient čakal. Cena sa môže zvýšiť, ak:

 • Čakanie na objednaného klienta bolo dlhšie ako tri minúty a spusti sa spoplatnená čakacia doba. Tento poplatok pomáha kompenzovať vodiča/dopravcu a jeho čas strávený čakaním. Pozor na upozornenie o príchode vodiča na miesto vyzdvihnutia klienta a rýchlo sa spojte s našim dopravcom, aby ste sa vyhli poplatku za čakanie. Suma účtovaná za čas čakania sa zobrazí na faktúre, ktorá Vám príde na mail .

 

Bankové karty - UPOZORNENIE:

Pri pridaní karty k vášmu účtu alebo objednaní jazdy na kartu, môžete v bankovom výpise vidieť nespracovaný poplatok alebo rezerváciu prostriedkov. Jedná sa len o tzv. pred autorizáciu a nejde o skutočný poplatok.

Spoločnosť RYDE dočasne podrží sumu (vykoná tzv. pred autorizáciu). Slúži pre kontrolu platnosti všetkých novo pridaných kreditných kariet. Toto nie je skutočný poplatok. Táto suma nikdy neopustí váš bankový účet; túto sumu banka podrží určitý čas a krátko po kontrole sa rezervácia prostriedkov znova uvoľní.

Kupóny RYDE /zľava/ - informácie:

 • Kupóny RYDE sú určené na jazdu v našej flotile zmluvných dopravcov RYDE.

 • Ak zmeníte spôsob platby, bude potrebné znova zvoliť kupón RYDE.

 • Ak je hodnota kupónu RYDE vyššia ako cena jazdy, nie je možné použiť zvyšnú sumu na inú jazdu.

 • Dva alebo viac kupónov RYDE nie je možné použiť na jednu jazdu.

 • Percentuálne zľavy môžu mať maximálnu sumu hodnoty kupónu ( napr. maximálna výške do 5€), ktorá sa odpočítava z jazdného.

 •