Súhlas so spracovaním os. údajov na marketingové účely

Identifikácia Prevádzkovateľa

RYDE, a. s.

So sídlom: Plynárenská 17563/3F, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 53 608 305

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zakliknutím políčka „Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely“ udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a e-mailová adresa. Účelom spracúvania údajov je poskytovanie informácií o obchodných ponukách, produktoch, novinkách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom.

Zároveň súhlasím, aby ma za uvedeným účelom Prevádzkovateľ kontaktoval na mnou uvedenú e-mailovú adresu a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií vo frekvencii určenej Prevádzkovateľom.

Súhlas udeľujem bez časového obmedzenia. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to buď kliknutím na hyperlinkový odkaz „zrušiť odber“ v päte e-mailu zaslaného Prevádzkovateľom alebo zaslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu info@ryde.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú úplne a pravdivé.