Cenník

Cenník poplatkov služby RYDE

(s účinnosťou od 02.08.2022)

Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka

 • Základné jazdné 4 € (preprava do 3 km).

 • 0,7 € za každý ďalší kilometer jazdného.

 • Čakacia doba do 3 minút je stanovená v cene základného jazdného. Každá ďalšia začatá minúta čakania vodičom je spoplatnená 0,5 €.

 • Storno poplatok - v prípade, ak je objednaná jazda zrušená zo strany klienta. Klient zruší objednanú potvrdenú jazdu prostredníctvom aplikácie po viac ako dvoch minútach od objednania prepravy, je mu účtovaný storno poplatok vo výške 3€, ktorý bude fakturovaný a zaslaný do e-mailu klientovi.

 • Poplatok za plánovanú jazdu – v prípade, ak si klient prostredníctvom aplikácie objedná vopred plánovanú časovú objednávku prepravy na konkrétny deň, čas a na konkrétne miesto štartu. Poplatok za plánovanú jazdu vo výške 2€ sa pripočíta k cene jazdného, ktoré klient uvidí vo svojej aplikácií pri objednávke. Plánovanú jazdu je možné objednať a uhradiť jedine platnou a overenou platobnou kartou. Plánovanú jazdu nie je možné objednať v kombinácií s akýmkoľvek zľavovým kupónom RYDE, ani použitím peňaženky v aplikácií. Po pred-autorizácií platby sa klientovi objednávateľovi zobrazí notifikácia, že jazda bola úspešne naplánovaná.

 • V prípade ak si klient vopred objedná plánovanú jazdu, môže ju do 31 minút pred ním stanoveným časom zrušiť bezplatne, ak ju zruší 30 minút a menej pred stanoveným časom bude sa klientovi účtovať storno poplatok za zrušenie plánovanej jazdy vo výške 3€.

 • Znečistenie vozidla nad bežný rámec 130 € /Znečistenie sa účtuje ako zmluvná sadzba/

Dynamické cestovné (tarifa) – využívaná platformou RYDE a to v prípade:

 • Ak je dopyt po preprave osôb vysoký (napr. počas dopravnej špičky alebo uzávery, počas konania hromadných verejných, športových alebo kultúrnych podujatí, pri zhoršených klimatických alebo poveternostných podmienkach atď.), sa sadzby zvyšujú, aby sme dopravcov motivovali k tomu, aby boli pre klientov k dispozícií.

 • Ak sú ceny jazdného takto zvýšené v určitých časoch, uvidíte v aplikácii oznámenie o zvýšenom dopyte.

Finálna cena za jazdu môže byť odlišná, ako klient čakal. Cena sa môže navýšiť, ak:

 • Čakanie na objednaného klienta bolo dlhšie ako tri minúty a spustí sa spoplatnená čakacia doba. Tento poplatok pomáha kompenzovať vodiča/dopravcu a jeho čas strávený čakaním. Pozor na upozornenie o príchode vodiča na miesto vyzdvihnutia klienta a rýchlo sa spojte s našim dopravcom, aby ste sa vyhli poplatku za čakanie. Suma účtovaná za čas čakania sa zobrazí na faktúre, ktorá Vám príde na mail.

Bankové karty - UPOZORNENIE:

Pri pridaní karty k Vášmu účtu alebo objednaní jazdy na kartu, môžete v bankovom výpise vidieť nespracovaný poplatok alebo rezerváciu prostriedkov. Jedná sa len o tzv. pred autorizáciu a nejde o skutočný poplatok.

Spoločnosť RYDE dočasne podrží sumu (vykoná tzv. pred autorizáciu). Slúži pre kontrolu platnosti všetkých novo pridaných kreditných kariet. Toto nie je skutočný poplatok. Táto suma nikdy neopustí Váš bankový účet; túto sumu banka podrží určitý čas a krátko po kontrole sa rezervácia prostriedkov znova uvoľní.

Kupóny RYDE /zľava/ - informácie:

 • Kupóny RYDE sú určené na jazdu v našej flotile zmluvných partnerských dopravcov RYDE.

 • Ak zmeníte spôsob platby, bude potrebné znova zvoliť kupón RYDE vo svojej objednávke.

 • Kupóny RYDE – ich použitie a využitie pri objednávke prepravy môže byť podmienené aj na spôsob platby objednanej prepravy napr. pri platbe hotovosťou alebo pri platbe overenou platobnou kartou.

 • Ak je hodnota kupónu RYDE vyššia ako cena jazdy, nie je možné použiť zvyšnú sumu na inú jazdu.

 • Dva alebo viac kupónov RYDE nie je možné použiť na jednu jazdu.

 • Percentuálne zľavy môžu mať maximálnu sumu hodnoty kupónu (napr. maximálna výške do 5€), ktorá sa odpočítava z jazdného.