Princíp fungovania REFERRAL odmeny

 

Upozornenie:

Bonusový / výherný kredit z iných súťaží nie je možné použiť pre účel splnenia podmienok na pripočítanie jazdy pre Pozývateľa.

Podmienky:

  1. Registrovaný používateľ (Pozývateľ) pozve dvoch svojich priateľov (neregistrovaných RYDE klientov - Pozvaní), ktorí si prostredníctvom jeho linku vytvoria klientský účet v aplikácii RYDE.
  2. Po registrácii vidí Pozývateľ v aplikácii mená Pozvaných a počet jázd, ktoré absolvovali (a splnili podmienky). Aby mohla byť jazda započítaná, celkové jazdné musí byť aspoň vo výške minimálneho jazdného (viď cenník RYDE) a zároveň musí platiť jedna z nasledovných možností:
  • jazda bola zaplatená kartou,
  • jazda bola zaplatená z peňaženky,
  • jazda bola zaplatená kombináciou peňaženka + doplatok kartou (celkové jazdné aspoň vo výške minimálneho jazdného),
  • pri jazde bol použitý kupón, zvyšok doplatený buď kartou alebo peňaženkou (celkové jazdné aspoň vo výške minimálneho jazdného),
  • pri jazde bol použitý kupón, časť doplatku zaplatená z peňaženky, zostatok doplatený kartou (celkové jazdné aspoň vo výške minimálneho jazdného).
  1. V prípade, že každý z Pozvaných priateľov (novoregistrovaných RYDE klientov) dokončil minimálne 1 jazdu spĺňajúcu vyššie uvedené podmienky, Pozývateľovi je do peňaženky pripísaný kredit v hodnote 15 €, ktorý je možné kedykoľvek využiť na cestovanie taxíkom RYDE, nie na iný účel. Kredit je možné využiť i na viac jázd.
  2. Danú odmenu môže každý Pozývateľ získať len raz.
  3. Jazdy Pozvaných priateľov musia byť úspešne vykonané do určeného dátumu, teda v rozmedzí 25.01.2024 - 30.04.2024, inak Pozývateľovi nevzniká nárok na kredit, tzv. odmenu.

Upozornenie:
Jednotlivé zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, rovnako Pozvaný pre splnenie vyššie uvedenej podmienky kreditu pre Pozývateľa, nemôže využiť 4€ zľavový kupón pre novoregistrovaného klienta. Jazda s využitím takejto 4€ zľavy sa nezohľadní ako splnenie podmienky 1 jazdy u Pozvaného. Pre splnenie podmienky 1 jazdy musí Pozvaný absolvovať inú jazdu s RYDE, bez zľavy alebo s využitím inej zľavy, ako 4€ zľavy pre novoregistrovaného klienta.

Ponuka platí od 25.01.2024 do 30.04.2024.